اشک تمساح برای قاتلین امیرکبیر!

جدیدا مد شده که برای بهایی ها اشک تمساح میریزن!
آی فلانی رو به دانشگاه راه ندادن!
آی فلانی از کارش اخراج شد!

این دوستان نمیخوان بفهمن بهاییت نه یه دینه و حتی نه یک فرقه!
اینکه پدری دین فرزندشو بهاییت معرفی کنه!
اینکه کسی با افتخار خودشو بهایی معرفی کنه، دقیقا مثل اینه که کسی با افتخار بگه من عضو فرقه منافقین هستم!
یا من با افتخار عضو داعشم!
کسی که اعلام میکنه با افتخار بهاییه دیگه عواقبش پای خودشه!

این مملکت کم از بهایی جماعت زخم نخورده!
از دست داشتن تو ترور امیرکبیر بخاطر مبارزاتش با بهاییت گرفته تا ترور شیخ فضل الله نوری و لو دادن میرزا کوچک خان جنگلی و ترور و حذف دهها نفر از بزرگان کشور!

بهائیان ایران
اصلا چطور گروهکی که مقر اصلیشون تو اسرائیلِ جرات میکنن از فعالیت تو ایران حرف بزنن؟!
راستی از عقاید این فرقه کثیف و تروریست چیزی میدونید؟

پدر عبدالبها بزرگ فرقه بهاییت؛
هرکس که این فضل ظاهر متعالی(بهاییت) را انکار کند، شایسته است که حالش را از مادرش بپرسد!(نسبت حرامزادگی به انکار کنندگان بهاییت) (1)

پیشوای ابله بهایی ها حرف دیگه ای هم داره؛
هرکس از بهاییت روی گردان باشد حیوان چهارپاست!(نسبت حیوان به انکار کنندگان بهاییت) (2)

این انسان ابله همچنین میگه؛
دوستداران من (بها) مروارید و غیر ایشان سنگ ریزه‌های زمین اند! و هرکدام از این (بهاییان) نزد خدا بهتر از هزار هزار نفر از غیر آنها هستند! (3)

این فرقه نحس حتی درس خواندن در مدرسه های غیر بهاییان رو حرام میدونه؛
اطفال در سایر مکتب های ملل مختلفه فرستادن و تربیت نمودن سبب جمودت (بی روح شدن) و خمودت (افسردگی و ضعف) میشود! (4)

حالا دوستانی که برای این جماعت اشک تمساح میریزن جواب بدن؛
چطور برای گروهی که شما رو حرام زاده، حیوان وسنگ ریزه میدونه و درس خوندن با شما رو موجب جمود عقل میشناسه اشک تمساح میریزید؟
چرا باید بخاطر این جماعت خشک مغز اسراییل زاده تحریم و فشار حقوق بشری تحمل کنیم و عده ای از شما شدین آتش بیار معرکه؟

پ.ن:
بار دیگه از عزیزانی که تمام اطلاعاتشون از عالم هستی در مزخرفات تلگرام و پیج های مثلا روشنفکری خلاصه شده درخواست میکنم در موارد مربوط به #امنیت_ملی اظهار فضل نکنن!

منابع:
1_اشراق خاوری، مائده آسمانی، ج 4، باب منکرین امرالله، ص 355 (به نقل از بهاءالله)
2_ بهاءالله، بدیع، ص 213
3_ اشراق خاوری، مائده آسمانی، ج 4، باب مقام احبای الهی، ص 353 (به نقل از بهاءالله)
4_عبدالبهاء،مکاتیب حضرت عبدالبهاء، ج 6، شماره 451

__________________________________________________________________________________

با تشکر از معین ثائر عزیز