حامیان لیست یزید

صدای من را از میان دوستان سبز و بنفش مقلدان امیر جعفری و باران کوثری ها با سیستم س.م.خ! این حامیان لیست یزید و لبیک گویان به تکرار خاتمی و رای دهندگان به کرسی های دو میلیاردی$ کرباسچی میشنوید!!


نقل است روزی در جنگ صفین سواری از سپاه مولا علی پای به میدان نهاد چون سوار روی پوشیده داشت شناخته نشد عمروعاص به طمع کشتن این سوار ناشناس پای میدان نهاد چون نبرد تن به تن بالا گرفت عمروعاص پای به فرار گذاشت و مولا در پی او رفت عمروعاص چون عرصه را تنگ دید ومرگ را حتمی کشف عورت کرد تا از مرگ برهد
حال این داستان امروز ما شده است عده ای به طمع بهره برداری سیاسی ومعاشقه با اپوزسیون پنج سال گذشته را بر مدافعان حرم تاختند و از هیچ گونه تضعیف و تهمتی نسبت به آنها دریغ نکردند برای زندانیان مرتبط با تروریستها هشتگ پرانی کردند و... اما دیروز به محض شنیدن اولین صدای تیر چنان عربده اتحاد میزدند که هر کس نمیشناختشان نمیدانست همینها هشت ماه خیش به تراکتور بسته بودند که کشور را شخم بزنند خورشید روز بعد حادثه تروریستی غروب نکرده گربه رقصانی را شروع کردند حرفهای هوشمندانه پیرمرد را سر بریدند وحادثه اسید پاشی را به گردن جماعت حزب اللهی انداختند که ببین اینها داعش وطنی هستند که آتش به اختیار شده اند
جماعت میگویند ربط ندهید حادثه تروریستی را به عملکرد بد امنیتی دولت فارغ از اینکه ربط دادن این مسئله به دولت غلط است اما باید به همین دوستان باید گفت که عزیزان شما یک ماه هشتگ قالیباف استعفا زدید برای ریزش پلاسکو و تمام توانتان را از عادل تا ادل را بسیج کردید برای زدن قالیباف ولی در معدن یورت خفقان مرگ گرفتید پس رطب خورده کی منع رطب کند
دم خروس کجا وقسم حضرت عباس کجا دم از اتحاد میزنید و روز بعد نفاق میکنید
قصه همان قصه قدیمی است عرصه که تنگ بیوفتد کشف عورت هم میکنید چ برسد پناه گرفتن پشت بچه هایی که تا دیروز فحششان میدادید
قرآن بر نیره همه جا پر شال عمروعاص هاست که هر وقت کار وزار تنگ افتاد هوایش میکنند روزی به نام آشتی ملی
روزی به نام اتحاد در برابر تروریسم
همه وهمه در پناه منافع ملی و ما باید خون دل بخوریم از دست این جماعت
آن که تیغ دو دم حیدری بود از پس مکر عمروعاص وجهل جماعت بر نیامد
نحیف و حقیر است این قلم واین بیان در برابر آن شمشیر وآن بیان
...

پ ن1: از همه دوستان به خاطر تندی قلم عذر خواهی میکنم
پ.ن2: لعن بر یزید و متابعان یزید تا صبح قیام لعنت باد


#حسین_نادی
@ansoyesiasat
_____________
مطالب مرتبط:
- دولت هتاک روحانی 4سال دیگر هتاکی خواهد کرد!
- تندرو و افراطی ها را بیشتر بشناسید
- فرهنگ پارتی بازی (فامیل بازی)
- وضعیت زندگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی
- اشک تمساح برای قاتلین امیر کبیر (بهایی ها)