دوشنبه 3دیماه1397 طی جلسه ای که در منزل سردارشهید یوسف بردستانی برگزار شد، محمد شهنیایی بعنوان رئیس ستاد برگزاری 32مین سالگرد سردارشجاع دل جنوب شهید یوسف بردستانی انتخاب و ایشان در پایان جلسه از برگزاری سالگرد سردارشهید یوسف بردستانی در هفته اول بهمن ماه خبر دادند.

محمدشهنیایی همچنین با اعلام این خبر از طرح فراخوان جایزه ادبی "شجاع دل" نامه ای به سردارشهید یوسف بردستانی نیز رونمایی کرد. این فراخوان که بدون محدودیت سنی و در بین اقشار مختلف مردم از هفته اول دیماه تا لغایت ٣بهمن برگزار خواهد شد از همه هنرمندان و نویسندگان جهت شرکت در این فراخوان و کسب مقام برتر دعوت بعمل می آورد.
در پایان این فراخوان به ٥نفر برتر به انتخاب اعضای ستاد برگزاری در مراسم ٢٢بهمن امسال سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هدایای نفیسی اهداء خواهد شد؛ شرکت کنندگان در این فراخوان میتوانند آثار ادبی خود را به دبیرخانه ستاد در حوزه مقاومت کربلا بردخون تحویل و یا به شماره ارتباط مجازی ستاد ٠٩١٧٩٧١٢٠٣٣ ارسال نمایند.

نام ای به سردارشهید یوسف بردستانی

___________
مطالب مرتبط:
- 30مین سالگرد شهادت سردارپاسدار یوسف بردستانی +عکس
- سردارشهید شجاع دل بوشهری کیست +تصاویر
- 10تصویر از سردارشهید یوسف بردستانی
- فیلم مصاحبه با سردارشهید یوسف بردستانی
- وصیتنامه سردارشهید یوسف بردستانی